Canlı yayınlarımıza Bir Slow Food Ida-Slow Food Ölmez Ağaç Ortak Etkinliği ile devam ediyoruz…

Gerçek Yaşam ‘Resilience’ (Yeniden Doğuş) Öyküleri… ‘Yemek İyileştirir’

Hatay, 6 Şubat 2023. Saat 04:17… Artık hiçbirşey eskisi gibi değil.

Şok, öfke, şaşkınlık ve çaresizlik gibi duygular birbirlerini kovalayıp yorulduktan sonra bir bakıyoruz ki zaman aslında durmamış.

Tüm yıkıntı, kayıp ve yokoluşlara rağmen ileriye yönelik ortak bir umut var:

Güçlü Olmak, Kararlı Olmak, Daha İyi Olmak. 

Yemeğin en zor şartlarda bile ne denli birleştirici ve iyileştirici olduğu, nasıl bir dayanışmayı çağırdığı; çok kısıtlı imkan, mekan ve malzemelerle ne zengin lezzetler üretilebildiği ve en önemlisi, yerelin yaratıcılığına hiçbir sınır koyulamayacağı bölgenin olağanüstü kadınlarıyla birlikte yaşanan ve tanık olunan gerçekler.

Bu gerçekleri depremin ilk günlerinden itibaren orada olan, bölge insanlarıyla elele tutuşup onlara öğreten, onlardan öğrenen, onlarla beraber yorulup beraber gülüp ağlayan Slow Food gönüllülerinden bizzat dinlemek istiyoruz.

Söyleşi

Katılımcılar

Vera Piyan, Şef, Küçükkuyu Kadın Kolektifi
Perihan Mansuroğlu, Defneli Aşçı
Alen Mevlat, Slow Food Ölmez Ağaç
Mustafa Alper Ülgen, Slow Food Ida

Moderatör

Hasan Açanal, Slow Food Ida

19.04.2023 20:30 – İzlemek için: https://ekoharita.org/youtube

EN————————————————————————————————–

A Joint Production, Slow Food Ida-Slow Food Ölmez Ağaç

Hatay, February 6, 2023. 04:17. Nothing will ever be the same again…

When feelings like shock, anger, confusion and dismay are done running after one another, we come to realize that time has actually not stopped. 

Despite all the destructions, losses and vanishments there is a hope for the future: Be Strong, Be Determined, Be Better. 

That food can be healing and uniting under the worst conditions, how it calls for a certain solidarity, how richest tastes be produced against very limited sources of means, ingredients and space and, even more important, that no chains or limits can stop the local creativity… These are the facts lived and witnessed together with the extraordinary women of the region.

We want to hear these real time stories right from Slow Food volunteers and chefs, the very people who were there since the first days of the earthquake, holding hands with the locals, teaching them, learning from them, laughing and crying and getting exhausted, all at the same time, with them.

Panel

Participants

Vera Piyan, Chef, Women’s Collective, Küçükkuyu

Perihan Mansuroğlu, Chef from Defne

Alen Mevlat, Slow Food Ölmez Ağaç

Mustafa Alper Ülgen, Slow Food Ida

Moderator

Hasan Açanal, Slow Food Ida

Wednesday, April 10, 2023, at 20:30 – To watch: https://ekoharita.org/youtube

 


Alaturca Design /// EkoHarita sunucuları %300 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Beslenmektedir. /// Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları /// Yayın İlkeleri ///

Pin It on Pinterest