Yanıtla: Hayvan Refahı Üzerine-Mehmet Ufuk PEKER

Anasayfa Forumlar Hayvanlar Hayvan Refahı Üzerine-Mehmet Ufuk PEKER Yanıtla: Hayvan Refahı Üzerine-Mehmet Ufuk PEKER

#138282
Alper Can Kılıç
Anahtar yönetici

Vicdan konusunda size katılıyorum. Fakat ticarete dönüşmüş, içine bolca para girmiş, büyük çapta bir hayvan üretiminde de işler vicdanı ezip geçerek zaten çok istenmeyen bir tablo oluşturuyor. O üretimi yapanın hayvanlarla herhangi bir iletişimi v.s. olmuyor. Hayvan metalaştırılıyor. Küçük üretimle kıyaslanamayacak düzeyde, makinaların yönettiği, “el değmeden” günde binlerce hayvanın kesildiği ortamlar. “Bu tablonun tümünü birleştirdiğinizde rasyonel denim sağlamak için kaç kişi istihdam edeceksiniz. ” bu söylediğinize, yani devletin bir mekanizmasına bu tip bir hoşgörüyle yaklaşmamız gerektiği fikrine katılmıyorum, devlet tarafından baktığımızda hastanede yapılan bir muayene ile bu denetim arasında bir fark yok bence. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı, bunları birbirinden ayırt etmiyorum. Çünkü eğer devlet sağlıklı bir ortamın tesisi için böyle bir denetim misyonu üstlendiyse bunu yerine getirmek için kaç kişi istihdam etmesi gerekiyorsa etmelidir. Bu konuda devleti hoş görmenin lüzumu yok, devlet bir kurumdur. Eksik var demek ki, geliştirmesi gerekiyor kendini.

Ve cezai işlemlerin işletme büyüklüklerine göre düzenlenmiş olması konusunda haklısınız. Fakat yine dediğiniz gibi, denetim ve cezai işlemler bu usulsüzlüklerin ve sorunların çözümünü oluşturmuyor. Kanımca çözüm, toplumsal ölçekte bir algının oluşmasıyla gerçekleşebilir. Hayvanı insandan ayıran, tahakküm kuran bir endüstriyel üretim anlayışla bu iş mal alıp satılan bir ticaretten öteye gidemez. İneğini, öküzünü canı gibi seven küçük üreticiler çoğalmadıkça, devlet zayıf ve yetersiz araçlarıyla bunu istediği kadar denetlemeye çalışsın, ki devlet menfaatine göre hareket eder her halükarda. Devletin vicdanı mıdır sizce? 🙂 Vicdanı halkta aramak, üreticide aramak, tüketicide aramak lazım. Bu insanların da vicdanın pınarı nereden besleniyor… Vicdan öğretilen bir şey değildir, öğrenilmiş bir vicdan da bir yere kadar gider ve bozunum gösterir. Dinden bahsetmişsiniz, dinle gelen vicdandan ziyade, dinin empoze ettiği vicdan anlayışı diyebiliriz bahsettiğinize, bu yine bir yere kadar fayda sağlar, bozuk/aksak yönleri olmakla birlikte, topluma bir düzen ve güven alanı yaratma hedefi vardır. Ama bunun yankıları hayvanlar, ya da ağaçlar, böcekler veya “diğer” insanlar/milletler/devletler/dinler cephesinde ne tür yankılar yaratacağı değişir. Herkesin içindeki “doğal” vicdana erişmesi niyetiyle. Konu burada dağılıyor ve bayağı felsefi bir boyuta taşınıyor sanırım, o yüzden uzatmak istemem. 🙂 Çok teşekkürler tekrar, bunları düşünmek benim için çok faydalı oldu.


Alaturca Design /// EkoHarita sunucuları %300 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Beslenmektedir. /// Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları /// Yayın İlkeleri ///

Pin It on Pinterest