Ekoharita.org Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Son Değiştirilme Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı

ekoharita.org web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. ekoharita.org’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde ekoharita.org’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını ve her üye üyelik sözleşmesi, kullanım koşullarını ve yayın ilkelerini kabul etmiş sayılır.

Bu sözleşme Türkçe(TR) dilinde yazılmıştır. Bu sözleşmenin herhangi bir çevirisinin Türkçe yazılmış metinle çelişmesi halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır.

1. KAPSAM
Bu üyelik sözleşmesi ekoharita.org’a kayıt olmamış internet kullanıcıları(kısaca “ZİYARETÇİ olarak anılacaktır.), ekoharita.org’a kayıt olmuş tüm gerçek ve tüzel kişiler (kısaca “ÜYE” olarak isimlendirilecektir.), ekoharita.org kapsamında gönüllülük esaslarını kabul etmiş üye (kısaca “GÖNÜLLÜ ÜYE” olarak isimlendirilecektir.) ile  ekoharita.org web sitesi ve sosyal medya hesaplarının adminliğini kolektif olarak üstlenen GÖNÜLLÜ ÜYElerin tamamı(kısaca “EKOHARİTA” olarak anılacaktır.) arasında ki hak ve sorumlulukları düzenlemektedir. Söz konusu muhattablar Ekoharita.org Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılır.
2. BİLDİRİMLER VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, sitenin bilinen e-posta adresi(info@ekoharita.org) ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta hesabı ya da giriş yaptığı sosyal medya platformuna bağlı e-posta hesabı vasıtasıyla yapılacaktır.

EKOHARİTA, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler EKOHARİTA tarafından beta kısmında yayımlanır. Değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

3. HAKLAR VE SORUMLULUKLAR
3.1. EKOHARİTA Hak ve Sorumlulukları

   1. ekoharita.org yönetici hesaplarına erişen gerçek kişilerin kullanım koşulu ve sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkinlikleri yalnızca kolektif karar alarak mümkündür.
   2. ekoharita.org sitesini kullanan “ÜYE”, “GÖNÜLLÜ ÜYE” ve “ZİYARETÇİ”  kendi paylaştıkları dijital içeriğin yasal sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.
   3. ekoharita.org’da sunulan hizmetler ücretsizdir, bireysel inisiyatifle gönüllülük esasına dayanmaktadır. ekoharita.org üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi EKOHARİTA gönüllülerine aittir.
   4. İşbu kullanım koşullarını gerektiği zaman EKOHARİTA değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak ekoharita.org internet sitesinde yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. “ÜYE”, “GÖNÜLLÜ ÜYE” ve “ZİYARETÇİ” sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
   5. EKOHARİTA, ekoharita.org web sitesinde ve sosyal kanallarında yer alan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
   6. EKOHARİTA, herhangi bir başvuruyu ve/veya üyeliği, kendi takdirince reddetme hakkını saklı tutar.
   7. EKOHARİTA, ÜYE tarafından sağlanan kişisel bilgileri yalnızca web sitesi içinde kullanır. ÜYEnin kişisel bilgileri yasal durumlar için gerekmedikçe üçüncü taraflarca paylaşılmaz.
   8. EKOHARİTA, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak EKOHARİTA, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. ÜYEnin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
   9. EKOHARİTA dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden ÜYEye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
   10. ekoharita.org’da paylaşılan haber, röportaj, blog, gezi yazısı, etkinlik deneyimi/bilgisi aktarımı gibi yayın içerikleri editör incelemesinden geçer yayımlanan içerik editörün de yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir.

3.2. GÖNÜLLÜ ÜYE hak ve sorumlulukları

   1. GÖNÜLLÜ ÜYEler aşağıda yazılı ve madde 3.3’te yer alan “ÜYE hak ve sorumlulukları”na da tabidir.
   2. Yazar ve editör olan GÖNÜLLÜ ÜYEler yayın ilkelerini kabul ve taahhüt eder.
   3. Nokta ekleme yetkisine sahip GÖNÜLLÜ ÜYEler bu haklarını kişisel amaçları için kullanamaz, EKOHARİTA onayından geçmeyen noktaları ekleyemez bilgileri güncelleyemez.
   4. GÖNÜLLÜ ÜYE hesabının kullanımını bir başkasına devredemez.
   5. GÖNÜLLÜ ÜYEler ekoharita.org’ gönüllülükle ilgili görev ve sorumlulukları hakkında EKOHARİTAnın yönlendirmelerini uygulayacağını ve bunun haricinde siteye zarar verici eylemlerde bulunmayacağını ya da bilgisi olmadığı konularda inisiyatif alarak işlem yapmayacağını kabul eder.
   6. EKOHARİTA, ÜYEnin GÖNÜLLÜ ÜYEliğini neden göstermeksizin askıya alma ya da tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.

3.3. ÜYE hak ve sorumlulukları

    1. ÜYE ekoharita.org web sitesini kullanırken T.C. yasalarına, uluslar arası kanunlara ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer ÜYEleri ve EKOHARİTAyı rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
    2. ÜYE mesajlaşma sistemini ticari iletişim ve boş mesaj(spam gibi) amacıyla kullanmayacak, mesaj yayımlamayacaktır.
    3. ekoharita.org’a ÜYE olan her birey üyelik bilgilerinin kendine ait bilgiler olduğunu taahhüt eder, bir başkası adına hesap açamaz, birden fazla hesap kullanamaz. Aksi durumun tespiti halinde ÜYE, EKOHARİTAnın üyeliğini sonlandırma yetkisini kabul eder.
    4. Otomatik araçlar(adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar vb.) kullanarak diğer ÜYElere ait içerikleri veya bilgileri toplamayacak, toplama girişiminde bulunmayacaktır.
    5. ÜYE, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve ÜYElerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
    6. ÜYE,sitede yer alan kişisel bilgileri ve herkese açık olmayan içeriği üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır.
    7. ÜYE başka birisine ait giriş bilgileri istemeyecek veya başka birisinin hesabına erişmeyecektir.
    8. Herhangi bir diğer üyeyi rahatsız, tehdit ya da taciz etmeyecektir.
    9. ÜYE, fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinde, silinen içeriğin site güncellenene kadar sitede durmasını kabul eder.
    10. ÜYE, fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinin ekoharita.org’dan silinmesini istediğinde, silinecek içeriğin site güncellenene kadar sitede durmasını kabul eder.
    11. Tehdit edici, küfürlü, ayrımcı, nefret dolu ya da din, dil, ırk, felsefi inanç, yaş, mezhep ve benzeri  ayrımlara yönelik içerik paylaşmak, link vermek, görsel ya da işitsel materyal kullanmayacağını kabul eder.
    12. Siyasi, dini, felsefi propaganda ve reklam amaçlı kullanıcı adı ve profil resmi kullanmayacağını kabul eder.
    13. İnanç propagandası yapan içerikler oluşturmak, diğer inançlar hakkında olumsuz yorum ve bunlar arasında karşılaştırma yapmak ve bu tür konularla kullanıcıları rahatsız etmeyeceğini kabul eder.
    14. ÜYE bir bilgi veya içerik yayınladığında, bu herkesin bu bilgiye erişerek kullanmasına ve ÜYEyle (yani kullanıcı adı ve profil resmiyle tüm internet ortamında) ilişkilendirmesine izin verdiği anlamına gelmektedir.
    15. ÜYE bu sözleşmeyi fesih etme hakkını kullanıcı hesabının silinmesini talep ederek kullanabilir. Bu hak geriye dönük paylaşımların yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
    16. ÜYE, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde ekoharita.org’u sorumlu tutmayacağını kabul eder.
    17. ÜYE, hileli davranışlarda bulunmayacağını, sitenin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve ekoharita.org’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
    18. ÜYE, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
    19. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve ekoharita.org’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir.ekoharita.org bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında ekoharita.org’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYEnin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır.
    20. ÜYE reklam ve propaganda amaçlı mesaj, yorum, içerik oluşturmayacaktır.
    21. Site eklentilerinden kaynaklı dolaylı dolaysız oluşabilecek tüm zararlardan ekoharita.org sorumlu değildir.

3.4. Fikri Mülkiyet Hakları

   1. ÜYE veya ZİYARETÇİ, ekoharita.org’da yer alan içeriği ekoharita.org’da yer alan kaynak linkini belirtmeden, doğrudan veya dolaylı olarak ya da başka bir şekilde dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez.
   2. ekoharita.org’un, site hizmetleri, ekoharita.org bilgileri, ekoharita.org’un telif haklarına tabi çalışmaları, ekoharita.org’un görünümü veya siteye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
   3. ekoharita.org’da yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve bazı resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz veya kaynak belirtmeden tasarruf edilemez.
   4. ekoharita.org içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ve kaynak belirtilmeden gerçekleşen ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
   5. ÜYEler ekoharita.org‘nIn kullanımında Türkiye yasaları ile Uluslar arası kanunlar ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE ve ZİYARETÇİye ait olup ekoharita.org ve EKOHARİTAnın rücu hakkı saklıdır.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme ekoharita.org’da onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve  EKOHARİTAnın  ÜYEnin üyeliğini iptal etmesi ve/veya ekoharita.org’da sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başka bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
5. GİZLİLİK & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Aydınlatma ve Açık Rıza Metni)
 

  1. 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ekoharita.org “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde ekoharita.org tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay/katılım çerçevesinde işlenecektir.Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.
   1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
   5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
   6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
   7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme,​haklarına sahiptirler.Yukarıda sayılan bu talepler, internet sitemiz üzerinde bulunan geri bildirim formunu doldurarak, info@ekoharita.org adresine e-posta ileterek her zaman bize iletilebilir.
  2. ÜYE, işbu sözleşmenin ifası tahtında ekoharita.org ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve ekoharita.org’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır.
  3. ekoharita.org, araştırma yapmak,site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, ÜYEnin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veritabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
  4. Ekoharita.org‘da yer alacak herhangi bir içeriğin telif haklarını ihlal ettiğinin düşünülmesi durumunda Uluslararası WIPO telif hakları anlaşmasının Uyar ve Kaldır(Notice and Takedown, NaTD) bölümü uyarınca, iletişime geçilmesi halinde ilgili söz konusu içerikler ivedilikle kaldırılacaktır. EkoHarita bu tip durumlarla ilgili en hızlı şekilde geri dönüş yapacağını ve söz konusu hak arayan kişilerin durumla ilgili mahçubiyetini iyi niyetlilikle en kısa sürede teknik olarak ortadan kaldıracağını taahhüt eder.
6. MÜCBİR HALLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan “Mücbir Sebep” durumlarında; ekoharita.org ve EKOHARİTA, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu “Mücbir Haller” süresince hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ekoharita.org ve EKOHARİTA işbu “Ekoharita.org Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ekoharita.org ve EKOHARİTA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ekoharita.org ve EKOHARİTA için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep halinin 7(yedi) günden fazla sürmesi halinde ekoharita.org ve EKOHARİTA, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
İşbu “Ekoharita.org Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. EKOHARİTA, ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Alaturca Design /// EkoHarita sunucuları %300 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Beslenmektedir. /// Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları /// Yayın İlkeleri ///

Pin It on Pinterest